วันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28