อบรมการปรับกระบวนทัศน์โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 18-19 มิ.ย. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) โดยมีวิทยากร คือ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน

activity

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.