ร่วมต้อนรับ คุณครูศรวณีย์ ลาเต ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

15 พ.ค. 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในโอกาสมาส่งคุณครูศรวณีย์ ลาเต ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในปีการศึกษา 2562 นี้

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28