รางวัล MATH CONTEST ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ MATH CONTEST 2015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี

20 ม.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี ในการแข่งขันบาสเกตบอล ToA คัดเลือกตัวแทนภาคอีสานใต้(รองชนะเลิศอันดับ1)

Read more

วงโปงลางสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต

วงโปงลางโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

Read more

รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more

มอบเกียรติบัตร, รางวัลการแข่งขันกีฬา

2 ก.ย. 2558 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยรองผู้อำนวยการฯนางสาวภัทยา นามวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร, โล่รางวัล ให้แก่นักเรียนนักกฬาตัวแทนของโรงเรียนที่ชนะในการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขันคณิตศาสตร์

1 ก.ย. 2558 รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์

Read more

ชนะเลิศการวาดภาพงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

28 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย มอบเกียรติบัตร, เงินรางวัล ให้แก่นายธวัชชัย นามอุทา ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

มอบเกียรติบัตร, รางวัลนักเรียนโครงการ EP/MEP

28 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการสุธี ชินชัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการ EP/MEP ที่ชนะการแข่งขันประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) 11 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

27 ส.ค. 2558 รองผู้อำนวยการฯนายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more