ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

12 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การประกวด SSK Cover Dance 2016

9 ก.พ. 59 งานกิจการนักเรียน ร่วมกับ NYX Satreesiriket School ทีม Cover Dance โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประกวด SSK Cover Dance 2016 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

การแข่งขัน IDP Champion 2016

3 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่ง “IDP Champion 2016” ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

Read more

การแข่งขัน Web Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

30 ม.ค. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม text editor งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read more

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

รางวัล MATH CONTEST ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ MATH CONTEST 2015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี

20 ม.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี ในการแข่งขันบาสเกตบอล ToA คัดเลือกตัวแทนภาคอีสานใต้(รองชนะเลิศอันดับ1)

Read more

วงโปงลางสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต

วงโปงลางโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

Read more

รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more